Super Team, mega profesjonalni fachowcy i bardzo miły kontakt, także już po montażu. Co się bardzo rzadko zdarza.