Regulamin zakupów

I. Informacje ogólne:

Sklep internetowy działa pod adresem http://www.sklep.stratusenergiapl.
Właścicielem sklepu internetowego jest firma:

STRATUS ENERGIA

UL. Witosa 14

67-300 Szprotawa

NIP: 9241339325
REGON: 366727690

Celem uzyskania pomocy można kontaktować się z nami telefonicznie pod numerami: +48 515-217-252, +48 502-360-011 lub pocztą elektroniczną: biuro@stratusenergia.pl

II. Składanie i realizacja zamówienia:

1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

– biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 w soboty i w niedziele biuro jest nieczynne. W weekendy kontakt tylko e-mail biuro@stratusenergia.pl

– wysyłka towaru jest realizowana w dni robocze od poniedziałku do piątku.
2. Aby dokonać zamówienia, wymagana jest rejestracja kupującego oraz wybór towaru z pośród produktów dostępnych w sklepie, przez kliknięcie opcji  „do koszyka”. Kliknięcie na przycisk „do koszyka” nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
3. W opcji Twój Koszyk klient może dokonać modyfikacji zamówionych ilości produktów, wyboru formy płatności czy dostawy produktów. Po kliknięciu na hasło „Zamawiam”, możliwe jest zalogowanie się lub założenie nowego konta w naszym sklepie. W kroku finalizującym zakup klient zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych do realizacji zamówienia.
4. Terminy wysyłek podane przy produktach są orientacyjne i mogą ulec zmianie.
5. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwych danych w formularzu zamówienia, a w szczególności aktualnego numeru telefonu i adresu e-mail. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.
6. Sklepowi przysługuje prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w części lub w całości w przypadku braku Zamówionych Rzeczy. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany w terminie 24 godzin (licząc dni robocze), o braku możliwości przyjęcia Zamówienia w danym terminie.
7. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z klientem w ciągu tygodnia od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.
8. Kopia złożonego zamówienia przesyłana jest do zamawiającego na jego adres e-mail.
9. Wysłanie zamówienia do Sklepu jest równoznaczne z ostatecznym jego potwierdzeniem. Klient składając zamówienie, zawiera umowę kupna-sprzedaży z firmą:

Stratus Energia

Ul. Witosa 14

67-300 Szprotawa

10. Wybór formy płatności „płatne przelewem” zobowiązuje klienta do wykonania przedpłaty na podstawie proformy, na poniższy rachunek bankowy. W tytule przelewu należy podać numer proformy oraz imię i nazwisko.

Bank PEKAO

PL 83 1950 0001 2006 0018 0594 0001


11.
 W przypadku wyboru opcji „płatne przy odbiorze” klient opłaci zamówienie w momencie odbioru towaru u doręczyciela firmy kurierskiej. Wartość pobrania nie może przekroczyć 10 000zł brutto.

III. Zakres świadczonych usług:

1. Stratus Energia jest firmą handlową zajmująca się m.in. sprzedażą wysyłkową towarów związanych z alternatywnymi źródłami energii na terenie RP za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.stratusenergia.pl
2. Wszystkie ceny podawane są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT w wysokości 23%
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany podanych cen w przypadku udzielenia indywidualnego rabatu klientowi lub w przypadku zmiany ceny przez dostawcę. Sklep zobowiązuje się, do poinformowania klienta o zmianach, telefonicznie lub mailowo, przed wysyłką zamówienia. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez klienta, zamówienie na dany produkt może zostać anulowane.
4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów zamieszczonych w naszej ofercie w dowolnym momencie, jak również modyfikacji zawartych na stronie treści, oraz wprowadzania nowych towarów do oferty czy prowadzenia akcji promocyjnych na wybrane produkty.

IV. Dostawa towaru i płatności:

1. Dostawa towarów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej, do 15 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty, lub złożenia zamówienia w przypadku płatności za pobraniem.
2. Sklep zastrzega sobie, iż Zamówione Rzeczy mogą zostać dostarczone do miejsca wydania partiami i/lub odrębnymi przesyłkami.
3. Podczas składania zamówienia doliczony zostanie koszt transportu.
Jego wartość uzależniona jest od wagi lub gabarytów przesyłki. W przypadku przesyłek za pobraniem należy doliczyć 5zł za usługę pobrania.

 

 Koszt przesyłki paletowej wynosi standardowo 399zł brutto, w przypadku palet niestandardowych wyceniany jest indywidualnie.

 

3. Każda przesyłka wysyłana firmą kurierską jest ubezpieczona.
4. Wskazanym jest, aby przy odbiorze Zamówionych Rzeczy Klient:
– niezwłocznie sprawdził stan opakowania i pokwitował fakt otrzymania przesyłki, uiścił opłatę pobraniową.
– niezależnie od powyższego – otworzył przesyłkę i sprawdził stan Zamówionych Rzeczy w chwili ich wydania oraz ich zgodności ze złożonym Zamówieniem i zawartą umową. 
– kurier jest zobowiązany zaczekać, aż klient w jego obecności sprawdzi stan i zawartość przesyłki. Jeśli Kurier z powodu ograniczenia czasowego nie będzie mógł poczekać, wówczas zobowiązany będzie sporządzić protokół w terminie 7 dni od doręczenia przesyłki, w przypadku gdy Klient stwierdzi uszkodzenie towaru.
5. Protokół szkody jest podstawą do rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzeń towaru podczas transportu – w przypadku jego braku reklamacje nie będą rozpatrywane.

 

V. Zwroty:

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient (lub osoba trzecia, inna niż przewoźnik, a wskazana przez Klienta) wszedł w posiadanie zamówienia.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji przesyłając oświadczenie mailowo na adres biuro@stratusenergia.pl – oświadczenie należy dołączyć również do wnętrza zwracanej przesyłki.
3. W celu ustalenia adresu do zwrotu zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

UWAGA: Nie przyjmujemy przesyłek odesłanych do nas za pobraniem.

4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną, nieuszkodzoną i nieużywaną zawartością oraz z dowodem zakupu.
5. W przypadku zwrotu towaru w powyższym trybie kupujący pokrywa koszty transportu dostawy i odesłania zamówienia zgodnie z cennikiem danego spedytora.
6. Zwrot Zakupionych Rzeczy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zawierające również numer konta na jaki mamy zwrócić zapłatę. Zwrot należności następuje w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania przez Stratus Energia- sklep przesyłki.
8. W przypadku anulowania zamówienia przez Kupującego, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconej kwoty przez Kupującego w ciągu 14 dni roboczych na podany przez Kupującego nr rachunku bankowego.


VI. Warunki gwarancji:

1. Reklamacje towarów można składać na adres e-mail: biuro@stratusenergia.pl lub pod numerem telefonu +48 515-217-252.
2. Wszystkie towary dostępne w naszym sklepie objęte są gwarancją producenta. Najczęściej jest to 24 miesiące na produkt od daty zakupu znajdującej się na fakturze zakupowej.
3. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie towaru wraz z kopią faktury i krótkim opisem usterki na adres naszej firmy lub serwisu wskazanego przez sprzedawcę na koszt kupującego.
4. Zwracany towar powinien być kompletny, zwrócony w fabrycznym opakowaniu.
5. Gwarancja traci moc w przypadku nie przestrzegania przepisów zawartych w karcie gwarancyjnej lub instrukcji obsługi.
6. W przypadku zwrotu towaru na gwarancję koszty związane z przesyłką towaru ponosi kupujący. Nie przyjmujemy paczek „za pobraniem”.
7. Kwota zwrotu obejmuje wartość towaru w chwili zakupu towaru.


VII. Postanowienia końcowe:

1. Niniejszy regulamin zawiera ogólne warunki sprzedaży. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.
2. Pomimo dołożenia wszelkich starań w kwestii rzetelności opisów oraz danych technicznych oferowanych produktów, zastrzegamy możliwość minimalnych, niezależnych od nas odchyleń od stanu faktycznego. Ewentualne rozbieżności nie mogą być podstawą do roszczeń.
3. Zabrania się kopiowania tekstu, zdjęć czy animacji będących autorstwem i własnością firmy STRATUS ENERGIA bez naszej zgody. Zabranie się także przypisywania do innych komercyjnych stron lub aukcji internetowych zdjęć, których adres URL pochodzi z naszego serwera.
4. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
5. Oferta cenowa zawarta na naszych stronach internetowych nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Klient sklepu internetowego wypełniając formularz zamówienia potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych związanych z działalnością firmy STRATUS ENERGIA, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( DZ.U. Nr 133 poz.883).
7. Zgodnie z postawieniami ww. ustawy, klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania tych danych.

 W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt e-mail: biuro@stratusenergia.pl lub tel. +48 515-217-252.